Hoe gaat Tandartspraktijk Goudplevier om met het COVID-19 virus

Onze maatregelen in de praktijk

Het COVID-19 virus raakt iedereen en heeft grote gevolgen voor onze werk- en leefwijze. De mondzorg die wij leveren hebben wij jarenlang als vanzelfsprekend ervaren. Wij waren gewend aan persoonlijke beschermingsmiddelen met een levertijd van 1 dag, soms een volle wachtkamer en persoonlijk contact met onze patiënten.

Al deze dingen zijn nu veranderd. Samen houden wij ons aan regels om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Op deze pagina vind je informatie met betrekking tot onze zorgverlening en de bijzondere afspraken die gelden rondom het coronavirus.

Wij volgen de adviezen van het RIVM en de “Leidraad mondzorg corona” die is uitgebracht door de brancheorganisaties van de mondzorg in Nederland.

In het kort

 • Indien je klachten hebt die passen bij het coronavirus mag je niet naar de praktijk komen, neem contact met ons op via de mail of whatsapp als u toch vragen heeft.
 • Er worden geen (gezins) afspraken meer gepland voor meer dan 2 personen.
 • Alleen de personen die behandeld worden komen naar de praktijk. Alleen voor strikt noodzakelijke begeleiding, zoals een tolk, worden uitzonderingen gemaakt.
 • Wij vragen je niet te vroeg naar de afspraak te komen.
 • Wij plannen zo in dat de wachtkamer en behandelkamers zo leeg mogelijk blijven.
 • Het karakter van spoed is nog leidend in de keuze om wel of niet een afspraak te kunnen maken.
 • Voor elk contact vragen wij je deze vragenlijst te doorlopen en de uitkomst mee te sturen.

Heb je klachten die passen bij het coronavirus?

Kom dan niet naar de praktijk. Neem contact met ons op voor het maken van een nieuwe afspraak of als je vragen hebt.

Een bezoek aan onze praktijk is veilig

 • Wij hebben een ruime wachtkamer en gescheiden personeels- en patiënten routes. Afstand houden is goed mogelijk.
 • Er is 24 uur per dag sprake van mechanische ventilatie in alle ruimtes.
 • Het dragen van een mondkapje is verplicht. Volg hierbij de aanwijzingen op van het personeel.
 • Wereldwijd blijkt het besmettingsgevaar bij tandartsen laag te zijn. Dit komt door de hoge eisen aan hygiëne en het medische karakter van praktijken.

Afspraken rondom de communicatie met de tandartspraktijk

Het is niet mogelijk om iedereen te woord te staan via de telefoon. Dit heeft te maken met de bezetting, risico’s en de beschikbare ruimte bij de balie. Het aantal mensen in de praktijk wordt altijd tot een minimum beperkt. Zo voorkomen we de noodzaak van een actief deurbeleid.

 • Wij verzoeken iedereen zoveel mogelijk contact te onderhouden met ons via de mail of whatsapp (Alleen berichten, geen oproepen).
 • Wij verzoeken iedereen met klem niet onaangekondigd bij de praktijk langs te komen, en eerst via de mail of whatsapp een afspraak te maken.

Afspraken rondom het maken van afspraken

Door onze agenda planning rustig te houden voorkomen we een te volle wachtkamer. Er moet immers 1.5m afstand gehouden worden in de hele praktijk. Daarom plannen we geen afspraken meer voor het hele gezin en vragen we iedereen zoveel mogelijk alleen te komen. Houd je aan de opgegeven tijd. Wanneer er teveel mensen in het pand aanwezig zijn, moeten we mensen bij de deur weigeren. We plannen zo in dat dit niet noodzakelijk zal zijn. Hier hebben wij uw hulp bij nodig. Daarnaast wordt voor de komst van elke patiënt beoordeeld in welke risicocategorie deze valt.

Categorieën

Voordat je onze praktijk kunt bezoeken moet worden vastgesteld of je mag langskomen. Wij hanteren hiervoor 3 categorieën:

Categorie A (mag, met afspraak, gewoon langskomen)

Personen zijn gezond en voelen zich gezond, zijn jonger dan 70 jaar en hebben geen klachten passend bij het coronavirus. Daarnaast hebben zij geen mensen in hun directe omgeving waarbij het coronavirus is vastgesteld.

Categorie B (mag eventueel komen in overleg met de praktijk)

Geen klachten passend bij het coronavirus, maar er is sprake van een onderliggende ziekte waardoor de afweer verlaagd is (Diabetes, longklachten, hartklachten, nierproblemen of HIV). Personen die ouder zijn dan 70 jaar vallen automatisch in deze categorie.

Categorie C (Mogen niet naar de praktijk komen)

Mensen met klachten passend bij het coronavirus, in thuisisolatie of met personen in directe omgeving waarbij een coronabesmetting is vastgesteld.

Tot slot

In de praktijk ervaar je een andere sfeer dan voor de uitbraak van het coronavirus gebruikelijk was. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan:

 • Houd anderhalve meter afstand tot andere patiënten en ons personeel.
 • Wij schudden geen handen meer in de praktijk.
 • De tandartsen en assistenten dragen Faceshields, die worden niet altijd afgezet in verband met de besmetting ervan.
 • Wij verzoeken je geen gesprek aan te gaan met patiënten of het personeel als de behandeling is afgelopen, maar het pand direct te verlaten.
 • Vervolgafspraken maken wij zoveel mogelijk digitaal.
 • Er ligt geen lectuur in de wachtkamer en er is geen speelgoed voor kinderen. Daarnaast is het niet mogelijk om gebruik te maken van het toilet.
 • Indien je, noodgedwongen, met kinderen aanwezig bent; Let erop dat zij rustig bij je in de buurt blijven. Ook voor hen gelden de richtlijnen van het RIVM.
 • Normaal werd je door de tandarts zelf uit de wachtkamer gehaald. Voorlopig zal je door de balie assistent naar de behandelkamer gewezen worden.